Римски терми Варна

Серификат

Аерофилмс.Бг стана част от проекта ”Virtual Museum of the Roman Thermae in the Ancient Odessos, Varna” , като подкрепи безвъзмездно проекта за виртуална реконструкция на големите Римски терми във Варна.

Нашият принос е чрез въздушните кадри, които правим да подпомогнем изграждането на мрежовия модел на съществуващото положение на целите руини. Поради гъсто населения регион всички други методи за заснемане на съществуващите руини и изграждане на техен 3D модел са почти невъзможни или неточни.

Радваме се, че благодарение на снимките които правим там, ще има възможност да продължи работата по проекта и се надяваме за успешната му реализация в бъдеще.

Въздушна фотография на Римски терми Варна